Комплексна програма розвитку та підтримки малого підприємництва м. Рубіжне Луганської області на 2006 рік - страница 3

Проект 4.1

Сприяння подальшому розвитку торгової мережі, підприємств ресторанного господарства та сфери послуг

^ Зміст проекту

Надання консультативної допомоги СПД по організації здійснення підприємницької діяльності у сфері торгівлі та сфері послуг.

^ Очікувані результати

Зростання кількості підприємств у сфері торгівлі та послуг, підвищення рівня якості послуг, які надаються населенню.

^ Ресурсне забезпечення (тис.грн)

Джерело

2006 рік

Державний бюджет

-

^ Обласний бюджет

-

Міський бюджет

-

Інші джерела

-

Всього

-

Термін виконання

Протягом року

Виконавці

Відділ торгівлі, побутового обслуговування та захисту прав населення.
Проект 4.2

Створення умов для скорочення тіньового сектору у сфері побутового обслуговування

^ Зміст проекту

Проведення роз’яснювальної роботи серед суб’єктів підприємницької діяльності про легалізування тіньового бізнесу в сфері послуг. Виявлення СПД у сфері послуг, що здійснюють свою діяльність без реєстрації або не повністю сплачують податки. Розвиток виїзного обслуговування населення (послуги з ремонту побутової техніки, теле - радіоапаратури).

^ Очікувані результати

Розвиток інфраструктури побутового обслуговування населення. Збільшення надходжень податків.

^ Ресурсне забезпечення (тис.грн)

Джерело

2006 рік

Державний бюджет

-

^ Обласний бюджет

-

Міський бюджет

-

Інші джерела

-

Всього

-

Термін виконання

Протягом року

Виконавці

Відділ торгівлі, побутового обслуговування та захисту прав населення.Підпрограма 5


Розвиток молодіжного підприємництваЗміст підпрограми

Проекти:

5.1 Міський етап Всеукраїнського конкурсу „ Бізнес планів підприємницької діяльності серед молоді.

5.2. Міський етап Всеукраїнського конкурсу „Молодий підприємниць року”

^ Основна мета заходів підпрограми

Створення умов для розвитку молодіжного підприємництва. Підтримка молодіжної підприємницької ініціативи. Ознайомлення молоді з можливостями реалізації власного потенціалу у сфері підприємництва.

^ Очікувані результати

Зниження соціальної напруги. Збільшення кількості підприємців за рахунок залучення молоді до малого бізнесу.

^ Ресурсне забезпечення (тис.грн.)

Джерело

2006 рік

Державний бюджет

-

^ Обласний бюджет

-

Міський бюджет

2,0*

Інші джерела

-

Всього

2,0*Проект 5.1

Міський етап Всеукраїнського конкурсу „ Бізнес планів підприємницької діяльності серед молоді.

^ Зміст проекту

Сприяти формуванню поглядів у молоді на підприємницьку діяльність як напрямок ринкової економіки, отримання теоретичних економічних знань та навичок, придбання практичного досвіду у сфері підприємництва, застосування теоретичних економічних знань з основ підприємницької діяльності на практиці.

^ Очікувані результати

Формування бази даних ініціативної молоді для залучення у сферу підприємництва

^ Ресурсне забезпечення (тис.грн)

Джерело

2006 рік

Державний бюджет

-

^ Обласний бюджет

-

Міський бюджет

1,0*

Інші джерела

-

Всього

1,0*

Термін виконання

І квартал 2006 року

Виконавці

Відділ розвитку підприємництва управління економіки, відділ у справах молоді, міський центр зайнятості.
Проект 5.2

Міський етап Всеукраїнського конкурсу „Молодий підприємниць року”

^ Зміст проекту

Організація та проведення міського конкурсу “Молодий підприємець року” на засадах змагальності. Участь переможців у обласному конкурсі.

^ Очікувані результати

Популяризація іміджу підприємця. Реалізація молодіжного потенціалу.

Ресурсне забезпечення(тис. грн)

Джерело

2006 рік

Державний бюджет

-

^ Обласний бюджет

-

Міський бюджет

1,0*

Інші джерела

-

Всього

1,0*

Термін виконання

І півріччя

Виконавці

Відділ розвитку підприємництва управління економіки, відділ у справах молоді, залучені фахівці.*) за рахунок міської програми підтримки молоді на 2004-2008р.р.


Підпрограма 6


Розвиток співробітництва, інформаційної та консультативної підтримкиЗміст підпрограми

Проекти:

6.1. Сприяння розширенню співробітництва з містами області, у сфері підтримки малого підприємництва.

6.2 Обмін досвідом з містами області, щодо розвитку малого підприємництва.

6.3 Публікація у ЗМІ та на сайті матеріалів стосовно проблем малого підприємництва.

6.4 Здійснення підписки періодичних видань.

6.5 Надання консультаційної підтримки малим підприємствам та підприємцям міста.

^ Основна мета заходів підпрограми

Просування товарів та послуг малих підприємств міста на український ринок, створення умов для ефективного пошуку торгових та виробничих партнерів. Проведення спільних виставок, ярмарок і семінарів. (Східна Брама)

^ Очікувані результати

Посилення інтеграційних процесів у сфері малого підприємництва. Збільшення товарообігу та активізація інвестиційних процесів. Координованість і оптимізація механізмів реалізації програм підтримки і розвитку малого підприємництва.

^ Ресурсне забезпечення (тис. грн.)

Джерело

2006 рік

Державний бюджет

-

^ Обласний бюджет

-

Міський бюджет

0,45

Інші джерела

1,0

Всього

1,45
Проект 6.1

Сприяння розширенню співробітництва з містами області, у сфері підтримки малого підприємництва.

^ Зміст проекту

Інформування та залучення місцевих товаровиробників до участі у регіональних та інших виставках, ярмарках.

^ Очікувані результати

Зростання товарообігу, активізація інвестиційних та інноваційних процесів у сфері малого підприємництва.

^ Ресурсне забезпечення (тис.грн)

Джерело

2006 рік

Державний бюджет

-

^ Обласний бюджет

-

Міський бюджет

0,2

Інші джерела

1,0

Всього

1,2

Термін виконання

Згідно графіку проведення виставкових заходів

Виконавці

Відділ розвитку підприємництва управління економіки. Відділ торгівлі, побутового обслуговування та захисту прав споживачів міської ради, суб’єкти підприємницької діяльності міста.
Проект 6.2

Обмін досвідом з містами області щодо розвитку малого підприємництва.

^ Зміст проекту

Обмін успішними результатами розвитку малого підприємництва у інших регіонах України з метою мінімізації зусиль та затрат.

^ Очікувані результати

Вивчення передового досвіду, щодо підтримки та розвитку малого підприємництва міст Луганської області з метою впровадження нових перспективних механізмів підтримки суб'єктів підприємництва. Підвищення ефективності роботи структур підтримки та розвитку малого підприємництва.

^ Ресурсне забезпечення (тис. грн)

Джерело

2006 рік

Державний бюджет

-

^ Обласний бюджет

-

Міський бюджет

-

Інші джерела

-

Всього

-

Термін виконання

Постійно

Виконавці

Відділ розвитку підприємництва управління економіки міської ради.
Проект 6.3

Публікація у ЗМІ та на сайті матеріалів стосовно проблем малого підприємництва.

^ Зміст проекту

Розробка тематичного плану, підбір матеріалів, підготовка статей.

Підготовка статей, що віддзеркалюють роль підприємництва у розвитку міста та інтерв’ю за участю керівників виконавчих органів міської ради, представників громадських об’єднань підприємців міста. Інформування громадськості о заходах державної підтримки та розвитку малого підприємництва, проводимих у місті.

^ Очікувані результати

Висвітлення проблем малого підприємництва, його ролі у економіці міста, пропаганда успішного досвіду підприємницької діяльності та політики держави на його підтримку. Формування сприятливої громадської думки стосовно підприємницької діяльності та популяризація іміджу підприємця.

^ Ресурсне забезпечення (тис.грн)

Джерело

2006 рік

Державний бюджет

-

^ Обласний бюджет

-

Міський бюджет

-

Інші джерела

-

Всього

-

Термін виконання

Протягом року

Виконавці

Відділ розвитку підприємництва управління економіки, відділ у справах молоді, ЦССМ, міській центр зайнятості.
Проект 6.4

Здійснення підписки періодичних видань.

^ Зміст проекту

Підписка на періодичні видання.

Очікувані результати

Забезпечення бажаючих інформацією, що висвітлюється на сторінках періодичних видань, з питань організації бізнесу та ведення господарської діяльності.

^ Ресурсне забезпечення (тис.грн)

Джерело

2006 рік

Державний бюджет

-

^ Обласний бюджет

-

Міський бюджет

0,25

Інші джерела

-

Всього

0,25

Термін виконання

Постійно

Виконавці

Управління економіки.
Проект 6.5

Надання консультаційної підтримки малим підприємствам та підприємцям міста

^ Зміст проекту

Надання консультаційної підтримки, практичної допомоги особам, які бажають започаткувати власну справу, в розробці бізнес-планів.

^ Очікувані результати

Надання консультацій з широкого кола питань законодавства.

Ресурсне забезпечення (тис.грн)

Джерело

2006 рік

Державний бюджет

-

^ Обласний бюджет

-

Міський бюджет

-

Інші джерела

-

Всього

-

Термін виконання

Постійно

Виконавці

Єдиний реєстраційний та дозвільний офіси, міський центр зайнятості, ЦССМ.

7718305002828858.html
7718383302184750.html
7718516822204662.html
7718550962435782.html
7718651467289623.html